O nakladatelství

"Thyrsos [latinsky THYRSUS], u Řeků třtinová hůl ovinutá břečťanem a révovím a ověšená posvátnými stuhami, později i piniovými šiškami. Thyrsos jest symbolem orgiastických slavností Dionysových. V rukou Dinonysových thyrsos měl moc přímo zázračnou, působě nadšení, otvíraje zdroje hojnosti, ale působě i zranění jakoby kopím." Ottův slovník naučný (1906)

Nakladatelství Thyrsus založené v roce 1994 navazuje svým názvem na nakladatelský pokus Jiřího Karáska ze Lvovic z roku 1916. Zaměřuje se zejména na kulturní ovzduší přelomu 19. a 20. století, připomíná opomíjené autory a texty, které vydává ve spolehlivé ediční úpravě. Zároveň usiluje o dokonalou grafickou podobu každého titulu. Redakci tvoří Gabriela M. Zemanová, Aleš Zach a Luboš Drtina.