Chystáme

Jiří Karásek ze Lvovic: Vzpomínky. 2., doplněné vydání.

Aleš Zach: Stopami pražských nakladatelských domů podruhé. (Nové Město, Karlín, Holešovice, Smíchov.)